• Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy" trình bày các nội dung: Things every driver should know, the way to your cars heart is through your toolbox, preventive maintenance- A monthly under-the-hood check, the inner secrets of your car revealed,... Mời các bạn tham khảo.

   300 p hcmuaf 17/08/2016 0 0

 • Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Keeping your fuel system in tune, changing your oil, slubrication extends the life of your vehicle, what to do if your transmission stops running smoothly, being a buddy to your brakes and bearings,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   300 p hcmuaf 17/08/2016 0 0

 • Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 3

  Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 3

  Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Troubleshooting leaks, squeaks, smells, and strange sensations, what to do if your car drops dead or won't start, keeping your car clean and beautiful, getting rid of dings, dents, and other hard knocks, the ten most important preventive maintenance sensations,... Mời các bạn tham khảo.

   271 p hcmuaf 17/08/2016 0 0

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 1

  Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về: Cơ sở vật chất của tính di truyền, các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Phần 1 cuốn sách sau đây đi tìm hiểu sâu hơn về cơ sở vật chất của tính di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p hcmuaf 17/08/2016 0 0

 • Giáo trình Sinh học tế bào: Phần 2 - Hoàng Đức Cự

  Giáo trình Sinh học tế bào: Phần 2 - Hoàng Đức Cự

  Tiếp nối phần 1, phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 6, trình bày về năng lượng và sự trao đổi chất, tế bào thu hái năng lượng như thế nào, quang hợp. Giáo trình không những cần cho sinh viên ngành Sinh học, Nông nghiệp, Y dược, học sinh trung học phổ thông mà còn cho học viên cao học, giáo viên trung học và cả cho cán bộ giảng dạy, cán bộ...

   108 p hcmuaf 17/08/2016 1 1

 • Giáo trình Sinh học tế bào: Phần 1 - Hoàng Đức Cự

  Giáo trình Sinh học tế bào: Phần 1 - Hoàng Đức Cự

  Sinh học tế bào được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện, cập nhật về cấu trúc cũng như các cơ chế hoạt động xảy ra trong tế bào. Với mong muốn cụ thể hoá các nội dung đó, cuốn sách được chia thành sáu chương: Cấu trúc tế bào, màng sinh chất, sự tương tác tế bào - tế bào, năng lượng và sự trao đổi chất, tế bào...

   117 p hcmuaf 17/08/2016 1 1

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 2

  Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 2

  Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về: Cơ sở vật chất của tính di truyền, các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Phần 2 cuốn sách sau đây đi tìm hiểu sâu hơn về các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p hcmuaf 17/08/2016 0 0

 • Giáo trình Công nghệ sinh học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sinh học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ sinh học" giới thiệu tới người học các nội dung: Khái niệm, lịch sử và biện chứng phát triển của công nghệ sinh học; công nghệ tế bào thực vật; cơ sở sinh học phân tử của kỹ thuật di truyền; công nghệ ADN tái tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   119 p hcmuaf 17/08/2016 0 0

 • Giáo trình Công nghệ sinh học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sinh học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ sinh học", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Virus và công nghệ sinh học Virus, protein và công nghệ enzym, công nghệ sinh học vi sinh, công nghệ sinh học y dược và chăn nuôi, kỹ thuật di truyền kiểm soát sâu bệnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p hcmuaf 17/08/2016 1 0

 • Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Cơ sở khoa học môi trường" trình bày các khái niệm cơ bản, các thành phần cơ bản của môi trường, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường, tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   129 p hcmuaf 17/08/2016 0 0

 • Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Cơ sở khoa học môi trường" trình bày nội dung các chương: Ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, các vấn đề nền tảng về môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   104 p hcmuaf 17/08/2016 0 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải: Phần 1

  Giáo trình "Công nghệ xử lý nước thải" giới thiệu tới người đọc các phương pháp xử lý nước thải và tính toán công nghệ, tiếp cận giải quyết vấn đề nước thải công nghiệp và xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 với các nội dung về sự ô nhiễm môi trường nước.

   68 p hcmuaf 17/08/2016 1 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số