• Ebook Sổ tay đánh giá tác động môi trường (Tập 1): Phần 1

  Ebook Sổ tay đánh giá tác động môi trường (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay đánh giá tác động môi trường - Tập 1: Giới thiệu, quy hoạch liên ngành, cơ sở hạ tầng trình bày các Định nghĩa các vùng ảnh hưởng, những căng thẳng hiện hữu và sự ổn định/ khả năng chịu đựng của hệ sinh thái, mô tả các căng thẳng gây ra bởi dự án,... Mời các bạn tham khảo.

   148 p hcmuaf 30/09/2016 1 0

 • Ebook Sổ tay đánh giá tác động môi trường (Tập 1): Phần 2

  Ebook Sổ tay đánh giá tác động môi trường (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Du lịch; phân tích, dự báo và thử nghiệm các tác động môi trường và biện pháp bảo vệ, cơ sở hạ tầng môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   227 p hcmuaf 30/09/2016 0 0

 • Ebook Phụ gia thực phẩm: Phần 1 - Đàm Sao Mai (chủ biên)

  Ebook Phụ gia thực phẩm: Phần 1 - Đàm Sao Mai (chủ biên)

  Phần 1 cuốn sách "Phụ gia thực phẩm" sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về phụ gia thực phẩm ở các khía cạnh: Tổng quan về phụ gia thực phẩm, phụ gia bảo quản thực phẩm, phụ gia làm tăng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

   180 p hcmuaf 30/09/2016 1 1

 • Ebook Phụ gia thực phẩm: Phần 2 - Đàm Sao Mai (chủ biên)

  Ebook Phụ gia thực phẩm: Phần 2 - Đàm Sao Mai (chủ biên)

  Phần 2 cuốn sách "Phụ gia thực phẩm" sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về phụ gia thực phẩm ở các khía cạnh: Phụ gia cải thiện tính chất cảm quan của thực phẩm, phụ gia cải thiện cấu trúc thực phẩm.

   250 p hcmuaf 30/09/2016 3 2

 • Giáo trình Công nghệ lạnh nhiệt đới: Phần 2 - GS.TSKH Trần Đức Ba (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ lạnh nhiệt đới: Phần 2 - GS.TSKH Trần Đức Ba (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ lạnh nhiệt đới", phần 2 trình bày các nội dung: Phần 2 - Trang bị điện cho các hệ thống lạnh, phần 3 - Ứng dụng lạnh trong công nghiệp và đời sống, phần 4 - Dịch vụ kỹ thuật ở trạm lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   225 p hcmuaf 30/09/2016 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh đại cương: Phần 1 - GS.TS. Trần Đức Ba (chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh đại cương: Phần 1 - GS.TS. Trần Đức Ba (chủ biên)

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lạnh đại cương" trình bày các nội dung của phần 'Kỹ thuật lạnh" bao gồm: Những cơ sở nhiệt động của máy lạnh, các tác nhân lạnh và môi trường tải lạnh, các chu trình tiêu biểu của máy lạnh nén hơi, máy nén lạnh và thiết bị lạnh, máy lạnh hấp thụ, những phương tiện vận chuyển có lạnh,... Mời...

   348 p hcmuaf 30/09/2016 0 0

 • Giáo trình Công nghệ lạnh nhiệt đới: Phần 1 - GS.TSKH Trần Đức Ba (chủ biên)

  Giáo trình Công nghệ lạnh nhiệt đới: Phần 1 - GS.TSKH Trần Đức Ba (chủ biên)

  Giáo trình "Công nghệ lạnh nhiệt đới" được biên soạn nhằm phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu của sinh viên các trường, các viện, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các cơ sở lạnh công công nghiệp. Phần 1 cuốn giá trình trình bày nội dung cơ sở lý thuyết các quá trình và thiết bị của trạm lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   204 p hcmuaf 30/09/2016 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh đại cương: Phần 2 - GS.TS. Trần Đức Ba (chủ biên)

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh đại cương: Phần 2 - GS.TS. Trần Đức Ba (chủ biên)

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lạnh đại cương", phần 2 trình bày các nội dung của các phần: Điện trong hệ thống lạnh, kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi sinh. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên các trường có đào tạo ngành thủy sản và là tài liệu nghiên cứu dành cho cán bộ kỹ thuật đang làm...

   79 p hcmuaf 30/09/2016 0 0

 • Ebook Hướng dẫn ghi chép chứng từ, sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ghi chép chứng từ, sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn ghi chép chứng từ, sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu" do Trần Văn Thắng biên soạn nhằm hệ thống hóa phương pháp ghi chép sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính, quản lý nguồn kinh phí bằng Excel cho hai chế độ tài chính "Đơn vị sự nghiệp có thu" và...

   300 p hcmuaf 18/09/2016 2 2

 • Ebook Hướng dẫn ghi chép chứng từ, sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn ghi chép chứng từ, sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tài sản cố định, hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu bằng excel, hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp khác bằng excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   285 p hcmuaf 18/09/2016 3 3

 • Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hướng dẫn tổ chức chứng từ kế toán bằng excel, hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng excel, hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   433 p hcmuaf 18/09/2016 2 2

 • Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp" do Trần Văn Thắng biên soạn giới thiệu tới người đọc một số văn bản pháp quy của Nhà nước về kế toán, chế độ chứng từ kế toán, Microsoft Excel 2002. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   272 p hcmuaf 18/09/2016 2 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số